PozvánkaPředpokládaný termín této akce je 19.-20. listopadu 2020.

Změna termínu a formy je vyhrazena v závislosti na situaci ohledně Covid-19.


Brno, červen 2020
doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
odborný garant semináře
jménem pořadatelů